Modigt!

Den här tidningen som jag fördriver tiden på toa med (ett alternativ till Slott och herrgård, typ, ouppnåeligt) måste ha väldigt höga tankar om kompetensen hos sin läsekrets...
Och kanske en bra ansvarsförsäkring...?


RSS 2.0